Paloilmoitinsuositusryhmä

Paloilmoitinsuositusryhmä on Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä toimiva riippumaton paloilmoitinalan suosituksia antava työryhmä.

Ryhmän tehtävänä on käsitellä sille esitettyjä paloilmoittimien ja niistä julkaistujen ohjeistusten tulkintakannanottoja ja antaa niistä tarpeelliseksi katsomansa suositukset. Ryhmä edistää suosituksillaan ohjeistuksiin perustuvien ratkaisujen tunnetuksi tekemistä. Suositukset liittyvät paloilmoittimien koko elinkaareen suunnittelusta ja toteutuksesta aina ylläpitoon saakka.

Alla on luettelo kaikista paloilmoitinsuositusryhmän julkaisemista suosituksista. Ne löytyvät kokonaisuudessaan vuosittain jaoteltuina oheisesta valikosta. Suositukset ovat julkisia ja vapaasti julkaistavissa kaikissa tiedotusvälineissä.

Paloilmoitinsuositukset 2013-2023

Suositus 1/2013
Erheellisiä paloilmoituksia vähentävä monikriteeriominaisuus yhdistelmäilmaisimessa

Suositus 2/2013
Paloilmoittimen ennakkovaroitusominaisuus parantaa kiinteistön turvallisuutta

Suositus 1/2014
Paloilmoittimen dokumentointi auttaa käyttäjää

Suositus 2/2014
Automaattisten paloilmoittimien palo- ja vikailmoitusten valvontaa

Suositus 1/2015
Turvallisuusorganisaation tehtävät koskien paloilmoitinta

Suositus 2/2015
Runkokaapeleiden käyttö paloilmoitinjärjestelmissä

Suositus 1/2016
Räjähdysvaaralliset alueet ja tilat paloilmoitinasennuksissa

Suositus 2/2016
Paloilmoitin maadoitukset

Suositus 1/2017
Sammutuslaitteiston liittäminen paloilmoittimeen

Suositus 1/2018
Paloilmoittimien suunnittelussa huomioitavia asioita, kun rakennus liittyy aikaisemmin toteutettuihin rakennuksiin

Suositus 2/2018
Paloilmoittimen tarkastukset eri asennustilanteissa

Suositus 1/2019
Paloilmoittimen laiteasennusten osoitemerkinnät

Suositus 1/2020
Uuden paloilmoitinohjeiston ja elinkaarikirjan käyttöönotto

Suositus 2/2020
Riskien arviointi paloilmoittimen määrittelyssä

Suositus 3/2020
Tilaelementtien valvonta

Suositus 1/2021
Välitilan valvonta ja palokuorma

Suositus 2/2021
Ilmaisimien sijoittaminen palkkikatoissa, joissa on kapea palkkiväli tai solukkorakenne

Suositus 1/2022
Viivästetty paloilmoitus

Suositus 1/2023
Paloilmoittimenelinkaarikirja ja sen käyttö


Suositusryhmän jäsenet

Paloilmoitinsuositusryhmän jäsenet ovat paloilmoittimiin, niiden suunnitteluun, asennuksiin, tarkastuksiin ja ylläpitoon sekä standardeihin ja ohjeisiin perehtyneitä asiantuntijoita. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Kukin ryhmän jäsen tukee ja edistää omalla tahollaan suositusten julkisuutta sekä hyödyntämistä koulutuksessa, neuvonnassa ja ohjeistuksessa.

Jäsenet:

Marko Hämäläinen, Paloilmaisualan yhdistys ry, puheenjohtaja
Jyrki Laine, Sähköinfo oy, sihteeri

Kimmo Arenius, Sähköinfo oy
Vesa Autio, Tarkastuslaitokset
Kimmo Karila, Paloilmaisualan yhdistys ry
Kimmo Kartano, Helsingin Pelastuslaitos
Juho Kess, RAKLI ry
Olli Korteniemi, Palopäällystöliitto
Lauri Lehto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Katja Luoma, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Peter Malmelin, Turva-alan yrittäjät ry
Jan Meszka, Turvatekniikan keskus (Tukes)
Tapani Perttula, Paloilmaisualan yhdistys ry
Petri Puttonen, Tarkastuslaitokset
Aku Pänkäläinen, Finanssiala ry
Antti Ruohomäki, Tarkastuslaitokset
Jukka Samonen, Sähkösuunnittelijat NSS ry
Arto Sirviö, SESKO ry
Timo Säisä, Sairaalatekniikan yhdistys ry
Jukka Virkki, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Kari von Hertzen, Turva-alan yrittäjät ry


Lisätietoja

Jyrki Laine, sihteeri
Sähköinfo oy
PL 55, 02601 ESPOO
puh +358 50 469 5251
etunimi.sukunimi@sahkoinfo.fi

Marko Hämäläinen
PAP Group oy
Niittytie 25
01300 VANTAA
puh +358 40 529 0331
etunimi.sukunimi@pap.fi