Paloilmoitinsuositusryhmä

 
Paloilmoitinsuositusryhmä on Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä toimiva paloilmoitinalaan liittyviä suosituksia antava elin.


Ryhmän tehtävänä on käsitellä sille esitettyjä tulkintaongelmia aiheuttavia ammatillisia kysymyksiä ja antaa niistä tarpeelliseksi katsomansa suositukset. Ryhmä tukee ja edistää kannanotoillaan tarkoituksen mukaisten ratkaisujen tekemistä paloilmoitintöiden kannalta ongelmalliseksi koetuissa tapauksissa tai tilanteissa. Nämä voivat liittyä paloilmoittimien koko elinkaareen.

Löydät suositukset oheisesta valikosta vuosittain jaoteltuina.

Ryhmä kokoontuu neljä kertaa. Ryhmän ratkaisut ovat julkisia ja vapaasti julkaistavissa kaikissa tiedotusvälineissä. Kukin ryhmän jäsen tukee ja edistää omalla tahollaan ratkaisujen julkisuutta sekä hyödyntämistä koulutuksessa, neuvonnassa ja ohjeistuksessa.


Suositusryhmän jäsenet

Ryhmä koostuu paloilmoittimiin, niiden suunnitteluun, asennuksiin, tarkastuksiin ja ylläpitoon sekä standardeihin ja ohjeisiin perehtyneistä asiantuntijoista:
 

Kimmo Arenius, Sähköinfo Oy
Vesa Autio, Tarkastuslaitokset
Veijo Kauppi, Sähköinfo Oy, ryhmän sihteeri
Juho Kess, RAKLI ry
Olli Korteniemi, Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund ry
Jyrki Laine, Turva-alan yrittäjät ry
Lauri Lehto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Peter Malmelin, Turva-alan yrittäjät ry
Jan Meszka, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tapani Perttula, Paloilmaisualan yhdistys ry, ryhmän puheenjohtaja
Rauno Pukarinen, Paloilmaisualan yhdistys ry
Petri Puttonen, Tarkastuslaitokset
Aku Pänkäläinen, Finanssiala ry
Antti Ruohomäki, Tarkastuslaitokset
Jukka Samonen, Sähkösuunnittelijat NSS ry
Arto Sirviö, SESKO ry
Timo Säisä, Sairaalatekniikan yhdistys ry
Jukka Virkki, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry


Ryhmä aloitti toimintansa syyskuussa vuonna 2012.


Lisätietoja

Veijo Kauppi, sihteeri
PL 55, 02601 Espoo
puh. 09 5476 1308
etunimi.sukunimi@sahkoinfo.fi

Tapani Perttula, puheenjohtaja
Schneider Electric Finland Oy
Sokerilinnantie 11 C
02600 ESPOO
puh +358 500 448 109

etunimi.sukunimi@se.com