Taustaryhmät ja rahoitus


Säätiön taustaorganisaatiot

  • Sähkösuunnittelijat NSS ry
  • Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
  • Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)
  • Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry
  • Sähköalojen ammattiliitto ry
  • Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Säätiön hallituksen puheenjohtaja on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Marko Utriainen. Varapuheenjohtajana toimii Suomen Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen. Asiamiehenä toimii varatuomari Inka-Liisa Ahokas Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:stä.

Säätiön rahoitus on hoidettu sekä taustaorganisaatioiden perusrahoituksella sekä seuraavien organisaatioiden lahjoituksin:, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus ry STEK ry

Säätiön peruspääoma on 25.228,20 euroa.


Nimikkorahastot

Säätiölle varoja lahjoittavilla on myös mahdollisuus perustaa ns. nimikkorahasto, josta myönnetään apurahoja lahjoittajan toivomaan erityistarkoitukseen, jonka on liityttävä säätiön toimialaan.


Yritysten ja yhteisöjen lahjoitukset

Säätiö ottaa mielihyvin vastaan yrityksiltä ja yhteisöiltä lahjoituksia sekä yleisesti säätiön toiminnan tukemiseen että lahjoittajan erikseen toivomaa koulutus- tai tutkimustoimintaa varten.