Paloilmoitinsuosituksia 2017

Suositus 1/2017

Sammutuslaitteiston liittäminen paloilmoittimeen


Kysymys:

Mitä tietoja sammutuslaitteistosta liitetään paloilmoittimeen?


Vastaus:

Sammutusjärjestelmän toteutuksessa pitää kiinnittää huomiota siihen, millä toimintaperiaatteella se on suunniteltu. Suosituksessa laukaisukeskus termi on korvattu yleisnimityksellä ohjauskeskus. Ohjauskeskuksella ohjataan ja valvotaan sammutuslaitteistoja ja -järjestelmien toimilaitteita.

Sammutusjärjestelmät jaetaan toiminnallisuuden mukaan seuraaviin luokkiin:

  • Itsenäisesti toimiva/automaattinen
  • Ohjauskeskuksen ohjaama järjestelmä
  • Paloilmoittimen ohjaama järjestelmä
  • Ulkopuolisen laitteiston (ohjauskeskus tai automaatiojärjestelmä) ohjaama järjestelmä

Yleisimmät käytössä olevat sammutusjärjestelmät


Vesisammutusjärjestelmät:
  • Sprinklerilaitteisto: kuiva, märkä, Deluge, edellisten yhdistelmät
  • Vesisumusammutusjärjestelmät : korkeapainelaitteisto, matalapainelaitteisto, Kaasusammutusjärjestelmät: CO2, inerttikaasu
  • Muut: vaahtosammutusjärjestelmät, vesivalelujärjestelmät, aerosolisammutusjärjestelmä, muut
Vesisammutuslaitteistojen (sprinkleri, kuiva ja märkä) liittämiseen paloilmoittimeen käytetään paloryhmiä tai omia osoitteita.

Seuraavat vesisammutuslaitteistojen toiminnot liitetään seuraavasti:


Pääsulkuventtiilin asentotieto: Paloilmoittimeen. Ei välitetä hätäkeskukseen , vaan liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite asennusventtiilin ryhmässä paikallisesti).

Haarasulkuventtiilin asentotieto: Paloilmoittimeen. Ei välitetä hätäkeskukseen vaan, liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite asennusventtiilin ryhmässä paikallisesti).

Painekytkin: Paloilmoittimeen (osoite asennusventtiilin ryhmässä). Pumppaamon virtauskytkin: Paloilmoittimeen (osoite asennusventtiilin ryhmässä).

Jatkeventtiili: Paloilmoittimeen (osoite asennusventtiilin ryhmässä tai omana ryhmänä).

Putkiston virtauskytkin: Paloilmoittimeen (osoite asennusventtiilin ryhmässä viranomaismäärittelyn mukaisesti).

Kunnan vedenpaineen alarajahälytys: Kiinteistövalvontaan (VAK) tai paloilmoittimeen teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite asennusventtiilin ryhmässä paikallisesti).

Vesisammutuslaitteistojen (sprinkleri, Deluge) liittämiseen paloilmoittimeen käytetään paloryhmiä tai omia osoitteita.

 

Seuraavat vesisammutuslaitteistojen toiminnot liitetään seuraavasti:


Paloilmoittimella ohjattavasta ohjaus keskuksesta: Vikatieto paikallisesti. Ei välitetä hätäkeskukseen, vaan liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite asennusventtiilin ryhmässä paikallisesti).

Itsenäisesti omilla ilmaisimilla varustettu ohjauskeskus: Palotieto ryhmänä. Vikatietoa ei välitetä hätäkeskukseen, vaan liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite asennusventtiilin ryhmässä paikallisesti).

Pääsulkuventtiilin asentotieto: Paloilmoittimeen. Ei välitetä hätäkeskukseen, vaan liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite asennusventtiilin ryhmässä paikallisesti).

Asennusventtiili: Paloilmoittimeen (ryhmä).

Haarasulkuventtiilin asentotieto: Paloilmoittimeen. Ei välitetä hätäkeskukseen, vaan liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite asennusventtiilin ryhmässä paikallisesti).

Painekytkin: Paloilmoittimeen (osoite asennusventtiilin ryhmässä).

Pumppaamon virtauskytkin: Paloilmoittimeen (ryhmänä).

Jatkeventtiili: Paloilmoittimeen (osoite asennusventtiilin ryhmässä tai omana ryhmänä).

Putkiston virtauskytkin: Paloilmoittimeen (osoite asennusventtiilin ryhmässä viranomaismäärittelyn mukaisesti).

Kunnan vedenpaineen alarajahälytys: Kiinteistövalvontaan (VAK) tai paloilmoittimeen teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite asennusventtiilin ryhmässä paikallisesti).

Vesisumusammutuslaitteistojen liittämiseen paloilmoittimeen käytetään paloryhmiä tai omia osoitteita. Vesisumusammutuslaitteiston ohjauskeskus voi toteuttaa seuraavia toimintoja myös paikallisesti.

 

Seuraavat vesisumusammutuslaitteistojen toiminnot liitetään seuraavasti:


Ohjauskeskuksesta: Palotieto paloilmoittimeen (ryhmä viranomaismäärittelyn mukaisesti). Vikatietoa ei välitetä hätäkeskukseen, vaan liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite painekytkimen ryhmässä paikallisesti).

Painekytkin: Palo- ja vikatieto paloilmoittimeen (ryhmänä) laitteiston rakenteesta riippuen.

Putkiston virtauskytkin: Palo- ja vikatieto paloilmoittimeen (osoite painekytkimen ryhmässä).

Pääsulkuventtiilin asentotieto: Paloilmoittimeen. Ei välitetä hätäkeskukseen, vaan liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite painekytkimen ryhmässä paikallisesti).

Sulku-/magneettiventtiilin asentotieto: Tieto ohjauskeskukseen.

Haarasulkuventtiilin asentotieto: Paloilmoittimeen. Ei välitetä hätäkeskukseen, vaan liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite painekytkimen ryhmässä paikallisesti).

Kaasusammutuslaitteistojen liittämiseen paloilmoittimeen käytetään paloryhmiä tai omia osoitteita.


Seuraavat kaasusammutuslaitteistojen toiminnot liitetään seuraavasti:

 

Ohjauskeskuksesta: Palotieto paloilmoittimeen (ryhmänä). Vikatietoa ei välitetä hätäkeskukseen, vaan se liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite ohjauskeskuksen ryhmässä paikallisesti).

Painekytkin: Tieto ohjauskeskukseen.

Aluelaukaisuventtiili: Tieto ohjauskeskukseen.

Sulku-/magneettiventtiilin asentotieto: Tieto ohjauskeskukseen.

Sammutesäiliön virtauskytkin: Tieto ohjauskeskukseen, laukaisun viivästäminen, käsilaukaisu ja viiveen aikana laukaisun esto.

Palopeltien asentotieto: Kiinteistövalvontaan (VAK) tai paloilmoittimeen teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite ohjauskeskuksen ryhmässä paikallisesti).

Muiden sammutuslaitteistojen liittämiseen paloilmoittimeen käytetään paloryhmiä tai omia osoitteita.


Seuraavat muiden sammutuslaitteistojen toiminnot liitetään seuraavasti:

 

Ohjauskeskuksesta (ohjauskeskus): Palotieto paloilmoittimeen (osoite painekytkimen ryhmässä). Vikatietoa ei välitetä hätäkeskukseen, vaan se liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite painekytkimen ryhmässä paikallisesti).

Pääsulkuventtiilin asentotieto: Paloilmoittimeen. Ei välitetä hätäkeskukseen, vaan liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite painekytkimen ryhmässä paikallisesti).

Sulku-/magneettiventtiilin asentotieto: Tieto ohjauskeskukseen.

Painekytkin: Palo- ja vikatieto paloilmoittimeen (ryhmänä) tai laitteiston rakenteesta riippuen putkiston virtauskytkimen palo- ja vikatieto paloilmoittimeen (osoite painekytkimen ryhmässä).

Haarasulkuventtiilin asentotieto: Ei välitetä hätäkeskukseen, vaan liitetään paloilmoittimeen teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite painekytkimen ryhmässä paikallisesti).

Asuntosprinklerilaitteistojen (SFS 5980, taso 3) liittämiseen paloilmoittimeen käytetään paloryhmiä tai omia osoitteita.

 
 

Seuraavat sammutuslaitteistojen toiminnot liitetään paloilmoittimeen:

 

Ohjauskeskus: Palotieto paloilmoittimeen (ryhmänä). Vikatietoa ei välitetä hätäkeskukseen, vaan se liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite painekytkimen ryhmässä paikallisesti).

Painekytkin, 2 kpl: Oltava testattavissa erikseen (ryhmänä omina osoitetietona).

Sulkuventtiilin asentotieto: Paloilmoittimeen. Ei välitetä hätäkeskukseen, vaan liitetään teknisenä ilmoituksena tai huoltoilmoituksena (osoite painekytkimen ryhmässä paikallisesti).

Pumppaamon virtauskytkin: Paloilmoittimeen (ryhmänä).

Jatkeventtiilille asentotieto: Paloilmoittimeen (osoite asennusventtiilin ryhmässä tai omana ryhmänä).

Virtauskytkimelle tilatieto: Paloilmoittimeen (osoite asennusventtiilin ryhmässä tai omana ryhmänä).


 

Sammutuslaitteiston laukaisupiirin valvonta

Sammutuslaitteiston laukaisupiiri valvotaan kokonaisuudessaan, jolloin myös magneettiventtiilin kela tai laukaisulaitteen sähköiset osat ovat valvottuina. Tästä syystä laukaisupiiri liitetään aina laukaisukeskukseen tai muuhun sammutuslaitteiston laukaisuun hyväksyttyyn laitteeseen.