Asennussuositukset

Tässä julkaistaan Sähköturvallisuuden suositusryhmän hyvää suunnittelu-, asennus- ja sähkön käyttötapaa edistäviä suosituksia.

Suositusten numerointi:

Numero 1/2013 tarkoittaa sitä, että se on ensimmäinen kysymys vuonna 2013, joka on suositusryhmälle esitetty ja otettu käsiteltäväksi. Puolestaan päivämäärä 3.6.2013 on sen kokouksen päivämäärä, jossa suositusryhmän toimesta laadittu ja annettu suositus on lopullisesti hyväksytty.

Suositusryhmältä voi pyytää kannanottoa selvästi tulkintaa vaativissa asioissa. Tulkintatarvetta voi olla esimerkiksi, jos halutaan varmistua siitä, että ratkaisu täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset.

Sähköturvallisuussuosituksia julkaistaan näillä verkkosivuilla ja myös alan lehdissä, kirjoissa, kansioissa ja koulutustilaisuuksissa. Suositusryhmä toimii Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä.


Lisätietoja

Timo Ylinen
PL 55, 02601 Espoo
puh. 045 635 7721
timo.ylinen(at)sahkoinfo.fi