Paloilmoitinsuosituksia 2021


Suositus 1/2021: Välitilan valvonta ja palokuorma

 
Kysymys:

Miten välitilan palokuorma huomioidaan suunnittelussa ja kuinka välitilan valvonta toteutetaan sekä varmistetaan ilmaisimien huollettavuus?


Vastaus:

Riskien arviointi

Hankesuunnittelu alkaa aina riskien arvioinnilla. Riskien arvioinnin tuloksena on tehty määrittely rakennuksessa käytettävistä paloturvallisuusratkaisuista. Riskien arviointi pitää tehdä, koska syttymislähde tai palokuorma saattaa olla missä tahansa kohdassa valvottavaa tilaa.
 

Kaapelireitit ja syttymislähteet

Välitila valvotaan, jos

– kaapelireitin palokuorma on suurempi kuin 25 MJ/m2

– kaapelireitin palokuorma on suurempi kuin 15 MJ/m2 (noin 7 MMJ-kaapelia) ja tilassa on turvajärjestelmiin liittyviä kaapelointeja

– tilassa on erityisiä syttymislähteitä (laitteet, muuntajat, moottorit)

– tilan läpi kulkee johtoreitti.

 
Sammutuslaitteisto

Paloilmoittimen suunnittelu on yhteensovitettava sammutuslaitteiston suunnittelun kanssa. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistosuunnittelija huomioi valvonnan laajuuden, palon paikannettavuuden ja palon aikaisen havaitsemisen.
 

Ylläpito

Huomioitava ilmaisimien huollettavuus, huoltoluukut, palon paikannettavuus, merkinnät ja saavutettavuus koko elinkaaren ajan. 


Suositus 2/2021

ILMAISIMIEN SIJOITTAMINEN PALKKIKATOISSA, JOISSA ON KAPEA PALKKIVÄLI TAI SOLUKKORAKENNE

Kysymys

Miten ilmaisimet sijoitetaan palkkikatoissa, joissa on kapea palkkiväli tai solukkorakenne?


Vastaus

Jos palkkien korkeus on alle 10 % tilan korkeudesta, palkkikattoa käsitellään ilmaisimien sijoittelussa kuten tasakattoa. Mitä useammassa palkkivälissä ilmaisimia on, sitä parempi lopputulos saavutetaan paloilmaisun kannalta.

Jos palkkien korkeus on yli 10 % tilan korkeudesta, käsitellään jokaista palkkia kuten seinää huomioiden seuraavat vaatimukset:

D > 0,25 x (H-h): ilmaisin jokaiseen palkkiväliin

D < 0,25 x (H-h): ilmaisin joka toiseen palkkiväliin

D < 0,13 x (H-h): ilmaisin joka kolmanteen palkkiväliin

kun

D on palkkien välinen etäisyys (m) mitattuna ulkopinnasta ulkopintaan

H on katon korkeus (m)

h on palkin korkeus (m).

Tietyillä, normaaleista huonekorkeuksista poikkeavilla huonekorkeuksilla ja palkkirakenteilla laskentakaava saattaa antaa kaksi eri tulosta. Tällöin mitoituksessa noudatetaan tiheämpää mitoitusta.

Huoneen ja palkin mittojen määrittely käy ilmi oheisesta kuvasta.

Jos valvottavassa tilassa on alle yhden metrin palkkiväli, tilaa käsitellään tasakattona ja ilmaisimet sijoitetaan palkin alapintaan.Mikäli katto muodostuu tilavuudeltaan pienistä palkkiväleistä tai soluista (kuten esim. kennorakenteessa), voidaan yhdellä pisteilmaisimella valvoa useita palkkivälejä tai soluja noudattaen ilmaisimien valvontaetäisyyksiä.

Yhden ilmaisimen valvomien palkkivälien tai solujen tilavuuden (V) ei pitäisi ylittää:

lämpöilmaisimilla: V = 6 m2 × (H-h)

savuilmaisimilla: V = 12 m2 × (H-h)

kun

H on katon korkeus (m)

h on palkin korkeus (m).

Huoneissa, joissa on korotettu lattia, katon korkeus mitataan korotetun lattian yläpinnasta.

Alaslasketun katon yläpuolinen tila mitataan alaslasketun katon yläpinnasta ylöspäin.

Alaslasketun katon yläpuolisen tilan ilmaisinsijoittelu perustuu riskianalyysiin, joka perustuu

tilassa olevan palokuorman määrään ja sijaintiin.


PALOILMOITINSUOSITUSRYHMÄ