Paloilmoitinsuosituksia 2018

Suositus 1/2018

Paloilmoittimien suunnittelussa huomioitavia asioita, kun rakennus liittyy aikaisemmin toteutettuihin rakennuksiin


Kysymys:

Mitä tulisi ottaa huomioon paloilmoittimen suunnittelussa silloin, kun valvottava rakennus liittyy kiinteästi ympäröiviin aikaisemmin toteutettuihin rakennuksiin?


Vastaus:

Kun paloilmoitin valvoo rakennusta ja rakennukseen liittyy uusia eri paloilmoittimella valvottuja osia, on riskinä muodostua paloilmoittimien päällekkäisiä toimintoja, kuten

 • paikantamisalueet
 • palontorjunta- ja rajoitusjärjestelmien ohjaukset
 • savunpoistojärjestelmät
 • sammutusjärjestelmän ohjaukset ja paikannustiedot
 • poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät
 • hätäkeskusyhteydet
 • tiedonkulun nopeuteen vaikuttavat tekijät (vaiheistetut hälytykset, alueiden nimitykset)


Missä tilanteissa päällekkäisyyksiä tai määrittelemättömiä tilanteita voi syntyä:


 • rakennuksien suunnitteluvaiheessa niihin on jäänyt määrittelemättömiä avoimia alueita
 • rakennuksiin on määritelty lisättäväksi niitä yhdistäviä kulkureittejä
 • rakennuksien viranomaisvaatimuksia ei ole huomioitu kaikilta osin
 • urakkatoteutuksen aikana eri toteutusosapuolilta tulee ristikkäisiä vaatimuksia
 • kokonaisuuden hallinta ja valvonta on puutteellista
 • urakkarajat eivät ole yksiselitteiset


Kuinka vältetään päällekkäisyyksiä tai määrittelemättömiä tilanteita:


Suunnitteluvaihe


 • selvitä rakennukseen liittyvät muut rakennukset sekä niitä koskevat velvoitteet ja ratkaisut
 • varmista, että kaikki viranomaisvaatimukset on huomioitu
 • kommunikoi muiden suunnittelijoiden kanssa
 • määrittele suunnittelutyölle koordinoiva suunnittelija, joka huomioi, selvittää ja dokumentoi tarvittavat toimenpiteet

Rakennusten yhdistäminen kulkureitein (huomioi kaikki alakohdat)


 • varmista urakkarajat yhdistävissä kulkureiteissä
 • varmista toiminnallisuudet yli urakkarajojen
 • selvitä rakennukseen liittyvät muut rakennukset sekä niitä koskevat velvoitteet ja ratkaisut
 • kommunikoi muiden suunnittelijoiden ja muiden osapuolien kanssa
 • tiedota ympäröivien rakennusten turvallisuusorganisaatiota
 • määrittele hankkeelle vastuuhenkilö, joka huomioi, selvittää ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet


Urakkarajat


Rakennuksessa voi olla eri tavalla määriteltyjä paloilmoittimen valvonta-alueita ja sammutusalueita


 • päällekkäisiä alueita = kuuluu molemmille rakennuksille
 • katvealueita, valvomattomia alueita = ei kuulu kumpaankaan rakennukseen
 • ristikkäiset alueet = valvoo väärän rakennuksen alueelle kuuluvaa osaa

Määrittele hankkeelle vastuuhenkilö, joka vastaa paloilmoittimen valvonta- ja sammutusalueiden oikeellisuudesta.


Rakennusten omistus-/vuokralaissuhteiden muutokset


Muutokset voivat vaikuttaa rakennuksen infrastruktuuriin.

Näitä ovat esim. rakennusten yhteydessä olevat kulkureitit, kuten tunnelit, rullakuljettimet, rullaportaat, hissit, portaat, ajoluiskat, lastausalueet ja kävelysillat

Määrittele hankkeelle vastuuhenkilö, joka vastaa inframuutosten huomioimisesta ja asianmukaisesta toteuttamisestaYlläpidon ja huollon toteuttaminen toisiinsa liittyvissä rakennuksissa


Kokonaisvastuu kaikkien palontorjuntajärjestelmien toimivuudesta yhdelle taholle, joka varmistaa, että seuraavat asiat on huomioitu:

 •  ohjauksilla on käyttöohjeet, ja ohjaustoiminnot on dokumentoitu
 •  palontorjunta- ja informaatiojärjestelmien toimivuus säännönmukaisilla testauksilla, jotka merkitään huoltopäiväkirjaan
 • paikantamiskaavioiden synkronointi/yhteensovittaminen

Määrittele ylläpidon ja huollon toteuttamiselle vastuullinen asennusliike, joka huomioi, selvittää ja dokumentoi tarvittavat toimenpiteet


Pelastus- ja poistumisreitit toisiinsa liittyvissä rakennuksissa


Henkilöturvallisuuden kannalta poistumisturvallisuus ja -reitit ovat tärkeitä.

Nämä on määritelty arkkitehtisuunnittelussa ja pelastussuunnitelmassa- varmista, että pelastussuunnitelmassa nimetty vastuuhenkilö tarkastaa poistumisturvallisuuden varmistavien järjestelmien toiminnan määrävälein


Kuka vastaa kokonaisuudesta niin, että ei synny päällekkäisyyksiä tai määrittelemättömiä tilanteita:

Osapuolia

 • käytössä olevan rakennuksen haltija tai omistaja, jolla on kunnossapitosopimus paloilmoittimesta
 • uuden rakennuksen tai rakennuksen osan rakennuttaja, joka on nimennyt paloilmoittimen asennusliikkeen


Yhteistyö

 • suunnittelijat
 • pelastusviranomainen
 • rakennusvalvonta
 • paloilmoittimen asennusliike, kunnossapito, vanha rakennus
 • paloilmoittimen asennusliike, uusi rakennus tai rakennuksen osa


Tarvittava dokumentointi

 • vanhan rakennuksen paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston asiakirjat
 • uuden rakennuksen tai rakennuksen osan paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston asiakirjat


Kuka ottaa vastuun?
Uuden rakennuksen tai rakennuksen osan toteutuksen toimeksiannon saanut paloilmoittimen asennusliike toteuttaa paloilmoittimen ja siihen liittyvän sammutuslaitteiston toiminnallisen yhteensovittamisen. Se myös kerää tarvittavan dokumentoinnin ja tekee suunnitelmat, joissa kokonaisuus on huomioitu molempien rakennusten tai rakennusten osien osalta. Tämän jälkeen uuden rakennuksen tai rakennuksen osan toteutuksen saanut paloilmoittimen asennusliike esittää kokonaisuuden pelastusviranomaisille, jotka voivat arvioida kokonaisuuden toimivuuden pelastustoiminnan kannalta.


Suositus 2/2018

Paloilmoittimen tarkastukset eri asennustilanteissa


Kysymys:

Mitä tarkastuksia paloilmoitinasennuksista pitää tehdä?


Vastaus:

Huollon yhteydessä voidaan asennustarkastukseen liittyvät toimenpiteet ja laitteiden yhteensopivuuteen liittyvät rajoitteet kirjata huoltoraporttiin ja paloilmoittimella säilytettävään päiväkirjaan.

Jos paloilmoittimen määräaikaistarkastuksessa ei ole havaittu vakavia puutteita, asennustarkastus voidaan kirjata huoltoraporttiin tai määräaikaistarkastuspöytäkirjaan ja paloilmoittimella säilytettävään päiväkirjaan.