Sähköistysalan edistämispalkinto

Sähköistysalan edistämispalkinto myönnetään joko yritykselle, yhteisölle, oppilaitokselle tai yksityishenkilölle sähköistysalaa edistävästä, merkittävästä teosta, tuotekehityksestä tai innovaatiosta.

Palkinnon myöntämisessä kiinnitetään huomiota alaa kehittäviin ja alan tunnettavuutta ja haluttavuutta lisääviin tekijöihin. Palkita voidaan myös uusi, merkittävä innovaatio tai uuden tekniikan käyttöönotto. Palkinnon arvo on 6 000 €.


LISÄTIEDOT:

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö,

Asiamies VT Inka-Liisa Ahokas
PL 55, 02601 ESPOO. Puh. 041 453 4080
inka-liisa.ahokas@stul.fi