Paloilmoitinsuosituksia 2016

Suositus 1/2016

Räjähdysvaaralliset alueet ja tilat paloilmoitinasennuksissa


Kysymys:

Mitä paloilmoitinasennuksissa on otettava huomioon kiinteistössä, jossa on räjähdysvaarallisia alueita tai tiloja?


Vastaus:

Mitkä räjähdyssuojaustoimenpiteet on tehtävä ja ohjeistettava?

 • Räjähdyssuojausasiakirja
 • Tilaluokitus määritelty
 • Selvitys räjähdysvaaran arvioinnista
 • Tekniset toimenpiteet
 • Organisatoriset toimenpiteet

Räjähdyssuojausasiakirja:

 • Voi olla itsenäinen dokumentti.
 • Voi olla osa muuta turvallisuusasiakirjaa, kuten pelastussuunnitelmaa.
 • Voidaan viitata muihin, muualla sijaitseviin osakokonaisuuksiin. Jos näin tehdään kaikki kyseiset asiakirjat tulee saada nopeasti nähtäville.

Selvitys räjähdysvaaran arvioinnista:

 • Luettelo luokitelluilla alueilla olevista laitteista sekä niiden aiheuttamista vaaroista ja arvio niiden vaatimusten mukaisuudesta.

Tilojen luokittelu:

 • Räjähdysvaaralliset tilat luokitellaan räjähdyskelpoisten ilmaseosten esiintymistiheyden ja keston perusteella joko kaasu- tai pölyvaarallisiin tiloihin.

Tiloissa käytettävien laitteiden asianmukainen valinta:

 • Sopivat suojausrakenteet ja laitteiden valinta
 • Tilojen merkintä

Organisatorinen suojaustoimien toteutus ja työvälineiden turvallisen käytön valvonta:

 • Työntekijöiden pätevyyden seuranta
 • Koulutus, opastus ja ohjeistus
 • Tilojen merkintä
 • Työlupakäytännön luominen
 • Räjähdysvaarallisten tilojen toiminnasta vastaavat henkilöt
 • Räjähdyssuojausasiakirjasta vastaava henkilö
 • Organisaation turvallisuudesta vastaava henkilö


Suositus 2/2016

Paloilmoitin maadoitukset


Kysymys:

Kuinka paloilmoitin maadoitetaan kiinteistössä, jossa on paloilmoittimella valvottuja räjähdysvaarallisia alueita tai tiloja?


Vastaus:

Maadoitettavat komponentit liitetään räjähdysvaarallisen alueen tai tilan maadoituskiskoon. Jos maadoituskiskoja on useampia, liitetään ne päämaadoituskiskoon.

Kiskojen väliset maadoitusjohtimet on asennettava siten, että ne voidaan irrottaa maadoitusresistanssin mittausta varten tai elektrodin ehjyyden toteamiseksi esim. silmukkaresistanssimittauksella.

Ks. liitekuva

Lisäksi valmistajan ohjeet on huomioitava.