Paloilmoitinsuosituksia 2023


Suositus 1/2023: Paloilmoittimen elinkaarikirja ja sen käyttö


Kysymys:

Miten paloilmoittimen elinkaarikirjaa käytetään?


Vastaus:

Paloilmoittimen elinkaarikirja esiteltiin julkaisussa ST-ohjeisto 1 Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019. Elinkaarikirjaprosessin oli tarkoitus korvata aiempi toteutuspöytäkirjakäytäntö ja liittää siihen ylläpitoon kuuluvat asiat. Julkaisun jälkeen ohjeesta löytyi sisäisiä ristiriitoja, joiden takia saatavilla olevat lomakepohjat eivät ole vastanneet ohjeen kuvausta elinkaarikirjasta. Tämä suositus antaa ohjeet, miten paloilmoittimen elinkaarikirjaa tulisi käyttää järjestelmän suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidon aikana.

Elinkaarikirjan sisältö

Elinkaarikirja on kokonaisuus, joka sisältää seuraavat osat:

•perusosa

•toteutusosa

•kunnossapito-osa

•lokikirja

Elinkaarikirjan käyttö

Paloilmoittimen elinkaarikirjan täyttö alkaa hankesuunnittelusta ja sen perusosa esitetään pelastusviranomaiselle, joka ottaa kantaa operatiivisen toiminnan vaatimuksiin. Perusosan kansilehti toimitetaan sopimusta tehtäessä hätäkeskuslaitokselle.

Paloilmoittimen tarkentavan erityissuunnittelun ja urakoinnin aikana käytetään toteutusosaa, johon kirjataan toteutuksen osapuolet, järjestelmän erityispiirteet ja yksilöidään paloilmoitin teknisesti.

Kunnossapito-osaa käytetään paloilmoittimen ylläpidon tarpeita varten. Se sisältää myös järjestelmän kunnossapito-ohjelman sekä paloilmoittimen hoidosta ja huollosta vastaavien henkilöiden tiedot.

Lokikirjaan merkitään elinkaarikirjaan tehdyt muutokset, niiden päivämäärät ja käsittelijän yhteystiedot.

Erillistä toteutusliitettä käytetään myöhemmin tehtäviin muutos- ja laajennustöihin.


Klikkaa kuva suuremmaksi

Uudet lomakkeet

Tämän suosituksen mukaiset uudet lomakepohjat ovat saatavilla Sähköinfon Severi-palvelun kautta 20.12.2023 alkaen. Elinkaarikirjan numero on ST 662.40 ja erillisen toteutusliitteen ST 662.40.02.


Elinkaarikirjan sisällysluettelo

Tällä suosituksella muutetaan ST1 2019-version liite 1:ssä olevaa elinkaarikirjan kuvausta otsikkotasolla seuraavasti:

PALOILMOITTIMEN ELINKAARIKIRJA

Elinkaarikirjan tunnus

PERUSOSA

•Kohteen tiedot

•Kohteen omistajan/haltijan yhteyshenkilö

•Vakuutusyhtiö

•Kohde

•Paloilmoittimen määrittely

•Sammutuslaitteistolla suojatut tilat

•Paloilmoittimen liittäminen hätäkeskukseen

•Valvonnan laajuus

•Ilmaisun toteutus (ilmaisutapa)

•Paloilmoittimen suunnittelu ja toteutusperusteet

•Automaattiset irtikytkennät

•Viivästetty ilmoitus

•Yleis- ja täydentävät hälyttimet

•Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä

•Käyttölaitteiden sijainti sekä niiden kulkureittien määrittely

•Pelastuslaitoksen pääsy kohteeseen

•Järjestelmän tehonsyöttö

•Paikantamiskaaviot ja muu paikantaminen

•Muut asiakirjat

•Ohjaustoiminnot ja liitynnät muihin järjestelmiin

•Muut toiminnot

•Allekirjoitukset

TOTEUTUSOSA

•Toteutusosan laatija

•Palotekninen suunnittelija

•Paloilmoitinliike

•Sammutuslaitteiston asennusliike

•Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän asennusliike

•Sähköurakoitsija

•Muiden palontorjuntajärjestelmien asennusliike

•Muu yhteystieto

•Tarkastuslaitos, paloilmoitin

•Tarkastuslaitos, sammutuslaitteisto

•Toteutuksen tiedot

•Paloilmoitintoteutuksen tarkennus

•Palotekninen suunnitelma

•Valvonnan laajuus

•Järjestelmän kaapelointi ja johtojärjestelmät

•Muu kohdekohtainen ratkaisu

•Luovutus ja toteutuksen osapuolten allekirjoitukset

•Paloilmoittimen toteutukseen liittyvät tarkastukset

•Liitteet

•Toteutuksen tekninen erittely

•Poistumishälytys ja turvakuulutusjärjestelmän tekninen erittely

KUNNOSSAPITO-OSA

•Ylläpidon järjestäminen

•Huoltosopimus

•Paloilmoittimen käyttöhenkilöt

•Paloilmoittimen hoitaja

•Paloilmoittimen varahoitaja

•Poistumishälytys ja turvakuulutusjärjestelmän käyttöhenkilöt

•Paloilmoittimen käyttötoimenpiteet

•Poistumishälytys ja turvakuulutusjärjestelmän käyttötoimenpiteet

•Tarkastukset

•Huolehtimisvelvollisuudet

•Linjavikailmoitusten valvonnan järjestäminen

•Paloilmoittimen ylläpito

•Poistumishälytys ja turvakuulutusjärjestelmän ylläpito

•Tarkastustodistukset

•Muihin järjestelmiin tai laitteistoihin liittyvät käyttökoulutukset

PALOILMOITTIMEN LOKIKIRJA


PALOILMOITINSUOSITUSRYHMÄ