2021

Sähköturvallisuuden suositusryhmän vuoden 2021 suosituksia

1/2021 Sähköajoneuvon latauspisteen syöttö nelijohdinkaapelilla

2/2021 Sähkökeskuksen kuormanhallinta

3/2021 Sähkökeskukseen liitettyyn ryhmäjohtoon vaadittavat merkinnät

4/2021  Siirrettävä pistorasia sähköajoneuvon latauksessa 

5/2021 Lieden syöttö saneerauskohteessa, kun varaudutaan kolmivaihejärjestelmään siirtymiseen

6/2021 Sähkökeskus väliseinässä, jonka toisella puolella kylpyhuone

7/2021 Kaapelit useassa kerroksessa hyllyllä 

8/2021  Sähköajoneuvojen syöttö- poiskytkentä tasasähkövirran ylittäessä 6 mA 

9/2021 Sähköajoneuvojen liittäminen kahteen eri sähköjärjestelmään 

10/2021 Lämpöeristeen läpivientien korjauskerroin

11/2021 Perusmaadoituselektrodin asennussyvyys

12/2021 Jatkuvuusmittauksen mittausvirta