2013

Sähköturvallisuuden suositusryhmän vuoden 2013 suosituksia

1/2013 Ylijännitesuojaus pylväsmuuntamon maakaapelilähdössä

2/2013 Ylijännitesuojaus, suojalaitteiden sijoittelu

3/2013 Uloskäytävän halogeenittoman kaapelin suojalista

4/2013 Käyttöönottotarkastus laajennustöiden yhteydessä

5/2013 Ulkovalaistuksen poiskytkentävaatimus

6/2013 Erotuslaite yksivaiheisessa piirissä, joka on muodostettu monivaiheisen piirin yhdestä äärijohtimesta ja yhteisestä nollajohtimesta

7/2013 Kaapelin suojaus saaristossa kallioperäisellä maalla

8/2013 PEN-johtimia saneeraustyössä, kytkennät monimittarikeskuksella

9/2013 Tilapäisen kumikaapelin käyttö kalliomaastossa

10/2013 Yksivaiheisen teräslangalla armeeratun kaapelin käyttäminen vaihtosähköpiireissä

12/2013 Myymälöiden kassa- ja vaakapisteiden pistorasioiden suojaus vikavirtasuojilla

13/2013 Pistorasian asennus samaan tilaan bide-suihkun kanssa

14/2013 Jännitetyöalueen ulkorajan mitta 5 cm/20 cm pienjännitteellä

15/2013 Jännitteiseen osaan kohdistuva toimenpide/jännitetyö

16/2013 Muuntamoautomaatio ja erottimen toiminta

17/2013 Onko sähkötilan lukitseminen riittävä lukitsemistoimenpide jännitteettömänä työskentelyssä?

18/2013 Täytyykö raitiovaunujohtimen alla toimivien työkoneiden puomit maadoittaa?

19/2013 Jännitetyökoulutuksen kertaaminen

20/2013 Siirrettävän työmaadoitusvälineen korjaaminen