Laajojen kiinteistön pääpotentiaalintasausjohtimien mitoituskysymykset

Suositus 6/2023 (8.5.2023)


Kysymys:

Pääpotentiaalintasauskiskoon tulevan pääpotentiaalintasausjohtimen mitoitusta on käsitelty mm. suosituksessa 7/2020.

Suurissa rakennuksissa on yleistä, että ns. erillisiä pääpotentiaalintasauskiskoja suunnitellaan esim. IV-konehuoneeseen (kuten alla olevassa kuvassa 1.).

Standardissa mainitaan harmillisesti vain pääpotentiaalintasausjohtimien mitoituksesta, jotka liitetään päämaadoituskiskoon. [SFS 6000-5-54-standardin kohta 544.1.1]

Kysymys 1.

Epäselvää on se, kuinka mitoitetaan pääpotentiaalintasauskiskosta lähtevien pääpotentiaalintasausjohtimien (joilla tasataan esim. IV-koneet, IV-kanavat, yms.) poikkipinta, kun pääpotentiaalintasauskiskoon tulee ”syöttävä” pääpotentiaalintasausjohdin suoraan päämaadoituskiskosta?

Kuva 1. liitteenä, jossa punaisella neliöidyt johtimet ovat kysymyksessä olevia johtimia.

Kysymys 2.

Voidaanko kysymyksen 1 vastausta (mitoitusperiaatetta) käyttää myös, jos pääpotentiaalintasausjohdin tulee päämaadoituskiskon sijaan jakokeskuksesta.Kuva 1. Kuva ST-esimerkit 04 piirustuksesta.


Suositus:

Asia on tulkinnanvarainen. SFS 6000 tosiaan ottaa kantaa pääpotentiaalintasauskiskoon tai päämaadoituskiskoon liitettävän pääpotentiaalintasausjohtimen poikkipintaan, mutta ei suoraan tällaiseen ryhmäkeskuksen luota tehtävään ”paikalliseen potentiaalintasausjohtimeen”. Tätä ei oikein voi pitää ainakaan aina lisäpotentiaalintasauksena.

Olennaista mitoituksessa on ottaa huomioon, millaisia vikavirtoja johtimessa voi kulkea. Yleensähän vikavirta kulkee suojajohtimen kautta, mutta mikäli suojamaadoitettu laite on yhdistetty potentiaalintasattuun osaan, osa vikavirtasta kulkee potentiaalintasausjohtimen kautta. Kun ryhmäjohdon poikkipinta pienenee, vaikuttaa se potentiaalintasausjohtimenkin mitoitukseen, koska myös ryhmäjohdon suojajohtimen tulee kestää vikavirta, kunnes suojalaite toimii. Ts. potentiaalintasausjohtimen mitoitukseen vaikuttaa se, millaisia suojajohtimia on niiden laitteiden syötössä, jotka ovat yhteydessä myös potentiaalintasattuihin muihin johtaviin osiin.

Ryhmäkeskuksen luona tehtävien potentiaalintasausjohtimien mitoituksen perustana voidaan käyttää suurinta ryhmäkeskuksesta lähtevän suojajohtimen poikkipintaa vastaavalla tavalla kuin pääpotentiaalinjohtimien mitoituksessa pääkeskuksen läheisyydessä, ellei potentiaalintasattavien muiden johtavien osien läheisyydessä kulje myös pääkeskuksesta tulevia kaapeleita.