Aurinkosähköjärjestelmän paneeleiden kehyksen potentiaalintasaus

Suositus 4/2023 (8.5.2023)


Kysymys:

SFS 6000 osassa 712 todetaan selkeästi, milloin potentiaalintasaus tarvitaan.
Luettelossa, joissa kerrotaan, mitä on liitettävä potentiaalintasaukseen, ei mainita paneeleiden kehystä.

Paneeleiden kehyksen kiinnityksissä telineisiin tulee huomioida, että kehys on usein anodisoitua alumiinia, joten kiinnityspalojen kautta ei SFS 62548 mukaista lisäpotentiaalintasausta ole ilman erillisiä toimenpiteitä mahdollista saavuttaa.
(Edellyttää anodisoinnin poistoa, tai kiinnikkeitä, jotka rikkovat pinnan tai kiinnikkeitä, joissa on ”kosketuspiikki” kehyksen alapuolisiin potentiaalintasausta varten toteutettuihin ruuvipaikkoihin tms.)

SFS 6000 standardi ei siis yksiselitteisesti ota kantaa, tuleeko kehykset olla todennetusti liitettynä potentiaalintasaukseen, joko erillisellä lisäpotentiaalintasausjohtimella tai muulla tavoin toteutetulla johtavien kiinnitysvälineiden kautta toteutuvalla potentiaalintasauksella.

Standardissa 62446-1:2016 kohdassa 6.7.2 sanotaan:
”Jos rakenne tai runko on kytketty maadoitukseen, maadoituskytkennäksi voidaan tulkita mikä tahansa maadoituskytkentä tai paneeliston runko (missä paneeliston runkoa on käytetty maadoitukseen, varmista kytkennän luotettavuus ja että yhteys metalliseen kehykseen on jatkuva).

Järjestelmissä, joissa aurinkosähköpaneelien runkoja ei kytketä maadoitukseen (esim. missä käytetään luokan II sähkölaitteita), käyttöönottoinsinööri voi valita kahdesta mittausmenetelmästä

i) paneelistojen kaapeloinnin ja maadoituksen välinen mittaus ja lisätestit
ii) paneeliston ja rungon välisen kaapeloinnin mittaus.”

Voidaanko suojausluokan II paneeleiden kehykset jättää liittämättä potentiaalintasaukseen, vaikka jännite > 60 VDC?

(mm. Longi-paneelit suojausluokkaa II, mutta asennusohjeissa todetaan, että kehys tulisi liittää potentiaalintasaukseen.)


Suositus:

Potentiaalintasaukseen liitetään yli 60 V aurinkosähköjärjestelmien metalliset asennustelineet ja kaapelihyllyt. Potentiaalintasaukseen liitetään myös lähellä asennustelineitä ja kaapelihyllyjä olevat muut johtavat osat ja mahdollisten luokan I sähkölaitteiden suojajohtimet.

Siis myös paneelin kehykset on liitettävä potentiaalintasaukseen.
Mikäli kiinnitystapa muodostaa pysyvän ja luotettavan yhteyden paneelin kehyksen ja telineen välille, kehystä ei tarvitse liittää erikseen potentiaalintasaukseen.

Potentiaalintasaus tulee mitata jokaisesta kehyksestä.

Valmistajan asennusohjetta on noudatettava.