Aurinkosähköjärjestelmän metallirakenteiden potentiaalintasaus vanhassa rakennuksessa

Suositus 3/2023 (8.5.2023)


Kysymys:

Standardi SFS 6000:2022 712.542.101 toteaa aurinkosähköpaneeliston metallirakenteiden potentiaalintasauksesta mm. seuraavaa:

”Jos paneeliston jännite on suurempi kuin 60 V, ja käytössä ei ole ulkoista salamasuojausjärjestelmää, potentiaalintasaus on tehtävä poikkipinnaltaan vähintään
6 mm2 kuparijohtimella.”

ja

”Potentiaalintasaukseen liitetään aurinkosähköjärjestelmien metalliset asennustelineet ja kaapelihyllyt. Potentiaalintasaukseen liitetään myös lähellä asennustelineitä ja kaapelihyllyjä olevat muut johtavat osat ja mahdollisten luokan I sähkölaitteiden suojajohtimet.”

Millä tavoin ja vähintään missä laajuudessa potentiaalintasaus tulisi toteuttaa, kun aurinkosähköjärjestelmä asennetaan sellaiseen vanhaan kohteeseen, jossa ei ennestään ole potentiaalintasauksia, -kiskoa, maadoituselektrodia yms.?


Suositus:

SFS 6000 kohdan 802.411.3.1 mukaan rakennukseen tehtävien muutos- ja laajennustöiden yhteydessä on tarkistettava ja tarvittaessa lisättävä tai korjattava potentiaalintasaus. Jos rakennuksella ennestään ei ole maadoituselektrodia ja muutos- tai laajennustyön yhteydessä tehdään kaivutöitä, esim. liittymisjohto muutetaan

maakaapeliksi, rakennukselle tehdään standardin SFS 6000-4-41 kohdan 411.4.2 mukainen maadoitus.

Ellei kaivutöitä tehdä, toteutetaan paikallinen potentiaalintasaus keskukselle asti.

Maadoituselektrodin toteuttamista suositellaan.