Aurinkosähkö, Noudatetaanko paneeleita lisättäessä alkuperäisen asennusajankohdan vai muutosajankohdan vaatimuksia?

Suositus 1/2023 (8.5.2023)


Kysymys:

Milloin SFS 6000 (2022) vaatimukset astuvat voimaan lisättäessä paneeleita aiemmin toteutettuun järjestelmään?

Jos lisätään esim. 2 samanlaista / sähköisiltä ominaisuuksiltaan SFS 6000 -standardin hyväksymää paneelia olemassa olevaan kenttään/stringiin, astuuko vaatimus paneelikentän liittämisestä potentiaalintasaukseen voimaan?

Jos lisätään 2 kenttä invertterin vapaaseen seuraimeen, astuuko vaatimus

paneelikentän liittämisestä potentiaalintasaukseen voimaan?


Suositus:

Standardissa SFS 6000-8-802 annetaan soveltamisohjeita laajennettujen ja muutettujen asennuksen osien sovittamisesta yhteen käyttöön jäävien aikaisempien vaatimusten mukaan tehtyjen asennuksen osien kanssa.

SFS 6000 kohta 802.3.2 määrittelee muutos- ja laajennustyön sellaiseksi työksi, jossa asennuksen laajuus, käyttötarkoitus, olosuhteet tai suojausmenetelmät muuttuvat. Muutettuun tai laajennettuun asennukseen kuuluu sekä uusia että aikaisemmin käytössä olleita osia.

Muutos- ja laajennustöissä on noudatettava standardisarjan SFS 6000 osien 1-7 vaatimuksia, ellei osassa 8 kyseisiin töihin muuta mainita.

Ainakaan toistaiseksi osassa 8 ei mainita aurinkosähköjärjestelmien muutostöihin lievennyksiä osien 1-7 vaatimuksiin.

Muissa kuin keskeneräisissä töissä SFS 6000 (2022) vaatimuksia on noudatettava Tukes-luettelo S10-2023 julkaisemisen (3.1.2023) jälkeen.