Liesivahdin pakollisuus uudessa asennusstandardissa

Suositus 10/2022 (7.11.2022)


Kysymys


Uudessa asennusstandardissa vaaditaan asuinhuoneistojen liesiasennuksiin ”erityisiä toimenpiteitä palovaaran pienentämiseksi”. Esimerkkeinä toimenpiteistä mainitaan standardin SFS-EN 50615 mukainen liesivahti tai ”muu liesipalon havaitsemiseen perustuva turvatekniikka”. Riittääkö tavallinen palovaroitin jälkimmäiseksi?

Suositus:


Palovaroittimet ovat asunnoissa pakollisia jo pelastuslain nojalla ja ne reagoivat tavallisesti jo syttyneeseen tulipaloon. Pienjänniteasennusstandardissa viitataan liesipalovaaran havaitsevaan turvatekniikkaan, joka antaa hälytyksen ja katkaisee sähkönsyötön liedeltä jo ennen varsinaista tulipaloa, tai muuhun yhtä tehokkaaseen tekniikkaan. Ottaen huomioon käyttäjän havainto- ja toimintakyky voidaan käyttää myös muita tekniikoita, kuten pelkän hälytyksen antavaa turvalaitetta.

Pelkkä palovaroitin ei siis ole riittävä toimenpide kummassakaan tapauksessa.

Tavallisessa, muille kuin erityisryhmille tarkoitetussa asunnossa, minimivaatimus on tahattoman päälle kytkeytymisen estävillä käyttökytkimillä varustetun induktiolieden tai -liesitason käyttö, ajastimella varustetun lieden tai liesitason käyttö tai liesihälyttimen käyttö.