CLT-elementin vaikutus kuormitettavuuteen

Suositus 9/2022 (7.11.2022)


Kysymys:

Ristiinliimattu massiivipuu (CLT, Cross laminated timber) koostuu nimensä mukaisesti ristiinliimatuista lautakerroksista. Kerroksia on useita, tavallisimmin kolme tai viisi. Näin muodostuu hyvin paloa kestävä, erittäin luja ja jäykkä sekä ominaisuuksiinsa nähden kevyt rakennuslevy.

Voiko tällaista rakennuslevyä käyttää uppoasennusalustana (vertaa uppoasennus hirsiseinässä)?

Vaikuttaako kuormitettavuuteen?


Suositus:


Puu on myös eräänlainen lämmöneriste, joskaan ei läheskään samanarvoinen eriste kuin varsinainen eristemateriaali. Jos kaapeli on paksun puukerroksen ja eristemateriaalin välissä (tai kahden paksun puukerroksen välissä) sen jäähtymisolosuhteet eivät vastaa tavanomaiselle uppoasennukselle laskettuja kuormitettavuusarvoja.


Eristeen ja massiivipuurakenteen välissä olevaan kaapeliin täytyy aina soveltaa kuormitettavuutta alentavaa korjauskerrointa.


Jos massiivipuurakenteeseen työstetään ura kaapeleita varten, voitaneen soveltaa tavallisen uppoasennuksen kertoimia. Samoin, jos rakenteeseen porataan reikä tai ontelo kaapeleita varten, ja reikä on lähellä jäähtyvää pintaa. Jos taas reiän tai ontelon jäähtyvällä puolella on paksulti puuta, joudutaan tapauskohtaiseen selvittelyyn.


Markkinoilla on eripaksuisia CLT-elementtejä, erilaisilla lämmönjohtavuuksilla. Uppoasennuksessa on käytettävä riittävän alhaista korjauskerrointa.


Mikäli kyseessä on valaistusryhmä, virrat ovat tyypillisesti niin pieniä, että ylikuumenemisriski on pieni. Suurivirtaisten ryhmien, kuten lämmitys-, kiuas-, liesi- ja pistorasiaryhmien tapauksessa asia on selvitettävä tapauskohtaisesti, ottaen huomioon elementin lämmönjohtavuus.