Aurinkosähköjärjestelmä, eri valmistajien liittimet

Suositus 8/2022 (7.11.2022)


Kysymys:

SFS 6000 (2022) kohdan 712.526.101 mukaan aurinkosähköjärjestelmän tasasähköosan pistokytkimien ja liittimien on oltava samaa tyyppiä ja samalta valmistajalta.
Yhdessä liitoksessa ei saa käyttää eri valmistajien tuotteita.

Aiemmin olen törmännyt tapaukseen, jossa asennusyritys hankki liittimien valmistajalta kirjallisen vakuutuksen, jonka mukaan tietyt liittimet soveltuvat toistensa pareiksi.

Onko tällainen käytäntö jatkossa mahdollista?


Suositus:


Jokaisen liitinparin on oltava sähköisesti ja mekaanisesti yhteensopiva sekä sovelluttava

käyttöympäristöön.

Huonot liitokset ovat olleet merkittävä syy aurinkosähköjärjestelmistä aiheutuvissa tulipaloissa.

Tasasähköosan liittimien on täytettävä tuoteturvallisuusstandardin SFS-EN 62852 vaatimukset. Kuitenkaan SFS-EN 62852 ei määrittele liittimien mittoja, toleransseja, tai kontaktien metalliseoksia.

On kiinnitettävä huomiota liitäntätarvikkeiden valintaan ja liitosten tekemiseen valmistajan ohjeiden mukaisesti, mm. käyttämällä oikeita kiristysmomentteja.


Standardin mukaan yhdessä liitoksessa ei saa käyttää eri valmistajien tuotteita. Standardista voidaan kuitenkin poiketa sähköturvallisuuslain 34 § mukaisin ehdoin. Poikkeamiseen liittyvään kirjalliseen selvitykseen voidaan liittää liitinvalmistajien kirjalliset vakuutukset siitä, että liittimet sopivat toisiinsa.