Aurinkosähköjärjestelmä, peltikaton liittäminen potentiaalintasaukseen

Suositus 7/2022 (7.11.2022)


Kysymys:


Pitääkö metallinen katto liittää erikseen potentiaalintasaukseen, kun aurinkopaneelien asennustelineet on liimattu kattoon?


Suositus:

SFS 6000 (2022) kohdan 712.542.101 mukaan aurinkosähköpaneelien metalliset tukirakenteet ja metalliset kaapelihyllyt on liitettävä potentiaalintasaukseen seuraavin ehdoin:

  • Jos paneeliston jännite (UOC MAX) on pienempi kuin 60 V, potentiaalintasausta ei tarvitse tehdä.
  • Jos paneeliston jännite on suurempi kuin 60 V, ja käytössä ei ole ulkoista salamasuojausjärjestelmää, potentiaalintasaus on tehtävä poikkipinnaltaan vähintään 6 mm2 kuparijohtimella.
  • Jos paneeliston jännite on suurempi kuin 60 V, ja käytössä on ulkoinen salamasuojausjärjestelmä, potentiaalintasaus on tehtävä poikkipinnaltaan vähintään 16 mm2 kuparijohtimella.

Potentiaalintasaukseen liitetään aurinkosähköjärjestelmien metalliset asennustelineet ja kaapelihyllyt.

Potentiaalintasaukseen liitetään myös lähellä asennustelineitä ja kaapelihyllyjä olevat muut johtavat osat ja mahdollisten luokan I sähkölaitteiden suojajohtimet.

Siis myös peltikatto on liitettävä potentiaalintasaukseen yllä olevien määritelmien mukaisesti, mikäli telineet kiinnitetään kattoon liimalla. Mikäli kiinnitystapa muodostaa pysyvän ja luotettavan yhteyden telineen ja katon välille, kattoa ei tarvitse liittää erikseen potentiaalintasaukseen.