Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön syöttäminen sisäpistorasiasta

Suositus 6/2022 (7.11.2022)


Kysymys:

Millaisin ehdoin ilmalämpöpumpun ulkoyksikön syöttämiseen voidaan käyttää sisäpistorasiaa?


Suositus:

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön syöttäminen sisäpistorasiasta ei ole mahdollista.

Mikäli ilmalämpöpumppu liitetään pistotulppaliitännällä, on pistorasia vietävä ilmalämpöpumpun sen yksikön läheisyyteen, johon laitteenvalmistaja liitospisteen on suunnitellut. Sellaisissa laitteissa, joissa molemmat syöttösuunnat ovat mahdollisia, voi pistorasian paikan valita tapauskohtaisesti.