Maadoitus kahden liittymän tapauksessa

Suositus 5/2022 (7.11.2022)


Kysymys:


Uuteen kiinteistöön on tulossa kaksi erillistä liittymää.

Kuinka tulee kahden liittymän tapauksessa toteuttaa maadoitus, esim. tuleeko molemmista pääkeskuksista omat maadoituspisteet maadoituselektrodille vai riittääkö vain toisesta? Yhdistetäänkö keskusten päämaadoituskiskot toisiinsa?


Suositus:


Kun sähköliittymää syötetään verkosta, jossa on käytössä PEN-johdin, on sähköliittymään tehtävä maadoitusjärjestelmä, joka sisältää maadoituselektrodin.

Molemmat liittymät edellyttävät maadoitusjärjestelmää, mutta tämä voi olla myös liittymille yhteinen.

Käytännössä tämä voitaisiin toteuttaa esim. siten, että toteutetaan molemmista päämaadoituskiskoista yhteys rakennuksen maadoituselektrodilenkkiin, jolloin päämaadoituskiskot ovat myös yhteydessä toisiinsa.