Vikavirtasuojien testaus keskusvalmistajan toimesta

Suositus 4/2022 (7.11.2022)


Kysymys:

Riittäisikö keskusvalmistajan tehtaalla tekemä vikavirtasuojien testaus ja tulosten dokumentointi käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan täyttämään sähköasennusten käyttöönottotarkastuksessa vaaditun vikavirtasuojien testauksen?

Varsinaisen työmaalla tapahtuvan asennuksen yhteydessä vikavirtasuojan toimivuus testattaisiin testipainikkeella, mutta mittausta ei enää tehtäisi.


Suositus:

Sähköasennuksen käyttöönottotarkastus mittauksineen ja testauksineen tulee tehdä valmiissa asennuksessa. Pelkkä testipainikkeesta testaaminen valmiissa asennuksessa ei riitä. Tällöin voidaan havaita mm. mahdolliset asennusvirheet, sekä kuljetus- ja varastointivauriot.

Yksi näkökulma asiaan on vastuukysymykset. Lainsäädäntö korostaa urakoitsijan vastuuta tarkastuksen tekemisessä.