Valaistuksen tehonsyötön valvonta

Suositus 3/2022 (7.11.2022)


Kysymys:

Turvavalaistusta koskevan SFS 6000 kohdan 560.9.6 mukaan ajoittaisessa toimintatavassa tehonsyöttöä normaaliin valaistukseen on valvottava alueella, jossa vaaditaan turvavalaistuksen käyttöä.

Valvonta on tehtävä ryhmäkohtaisesti tilakohtaisella riskiarvioinnilla määritetyn tarpeen mukaan.

Mitä tällä tarkoitetaan?


Suositus:

Jos normaalivalaistuksen syötön katkeaminen alueella, jossa vaaditaan turvavalaistuksen käyttöä, aiheuttaa normaalin valaistuksen puuttumisen, turvavalaistuksen on sytyttävä automaattisesti.

Kaikissa tapauksissa on oltava järjestelyt, joiden avulla varmistetaan, että paikallinen turvavalaistus toimii silloin, kun vastaavalla alueella sattuu vika normaalivalaistuksen syötössä.

Tällainen tehonsyötön valvonta on tehtävä tilakohtaisen riskiarvioinnilla määritetyn tarpeen mukaan.