Erityisrakenteisen pistorasian vikavirtasuojaus

Suositus 2/2022 (7.11.2022)


Kysymys:

Vikavirtasuojausta ei tarvitse toteuttaa erityisrakenteisille pistorasioille.

Onko yleensä liesissä käytetty Perilex-pistorasia tällainen standardin tarkoittama erityisrakenteinen pistorasia?


Suositus:

SFS 6000 liitteen 41X mukaan lisäsuojausta käytetään pistorasioissa, joihin maallikko voi liittää minkä tahansa laitteen. Näitä pistorasioita ovat normaalit kotitalouskäyttöön tarkoitetut pistorasiat, mukaan luettuna luokan II laitteelle tarkoitetut pistorasiat ja valaisinpistorasiat, sekä mitoitusvirraltaan enintään 32 A teollisuuspistorasiat.

Suojausta ei tarvitse toteuttaa pistoliittimille ja erityisrakenteisille pistorasioille. Jos nämä pistorasiat syöttävät laitteita, jotka on tarkoitettu pidettäväksi kädessä käytön aikana, pistorasiat on lisäsuojattava vikavirtasuojalla.

Perilex-pistorasiaa voidaan pitää ns. erityisrakenteisena pistorasiana.