Älytoimistosovelluksiin keskittyvä diplomityö sai kiitosta aiheen ajankohtaisuudesta.

Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi Kiia Einolalle

Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi luovutettiin Kiia Einolalle, Aalto-yliopistolle tehdystä diplomityöstä ”Älytoimistosovellukset – Mahdollisuus työnantajalle luoda parempia toimistoja”.

Kiia Einola vastaanotti stipendin YIT:n Workery-tilassa Aallon Intelligent buildings -kurssin yhteydessä 28.11.2022. Stipendiä olivat luovuttamassa Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön Inka-Liisa Ahokas, Schneider Electricin myyntijohtaja Jouni Kekäläinen, Ensto oy:n toimitusjohtaja Hannu Keinänen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton Kai Puustinen ja ohjaajana toiminut Aalto-yliopiston professori Jaakko Ketomäki.

Einolan diplomityön aiheena oli älytoimistosovellukset ja niiden toiminnallisuuksien tutkiminen työnantajan näkökulmasta. Teknologian kytkeytyessä toimistoihin, tekevät erilaiset ohjelmistoratkaisut tilojen käytöstä tehokkaampaa ja helpommin optimoitavaa.

Työtä varten haastateltiin eri yritysten toimitilajohtajia ja tarkoituksena oli tunnistaa toiminnallisuuksia, joista työnantajat hyötyvät. Diplomityö osoitti, että yksittäisistä ominaisuuksista tärkeimmiksi koettiin käyttöaste- ja liikkumisdata, muut huoneinformaatiot ja huoltopyynnöt. Työ luo hyvän pohjan aiheen jatkotutkimuksille, josta Einolakin on kiinnostunut.

- Jatkotutkimuksissa tulisi keskittyä sovellusten loppukäyttäjiin, jotta sovellusten hyödyistä saataisiin vielä kokonaisvaltaisempi kuva.

Sähköalan monipuolisuus ja jatkuva kehitys kiinnostavat Einolaa. Arki jatkuukin sähköistykseen liittyvien opintojen parissa, eikä aloilleen olla jäämässä.

- Olin kiinnostunut jatko-opinnoista jo ennen diplomityön aloittamista ja nyt työn jälkeen aloitinkin väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistossa. Tutkimuksen kohteena on valaistuksen ohjaus ja miten ohjauslogiikkaa voisi optimoida.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön jakama 2 000 euron arvoinen stipendi myönnetään Ensto oy:n ja Schneider Electric Finland oy:n perustamasta sähköisen talotekniikan nimikkorahastosta.

Teksti ja kuvat: Ville Alakärppä