Kuusi opiskelijaa sai asentajastipendin


Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön vuoden 2022 asentajastipendin saivat muun muassa Viivi Mäkinen, Ville Heinonen ja Tuukka Puska.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö on myöntänyt asentajastipendit kuudelle toisen asteen oppilaitoksesta valmistuneelle sähköasentajalle.

Stipendin saaneista Luukas Iskanius opiskeli Ylä-Savon ammattiopistossa ja Eetu Isokangas Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa, Tuukka Puska Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedussa, Eemil Kehusmaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa ja Viivi Mäkinen Saimaan ammattiopisto Sammossa sekä Ville Heinonen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä. Kullekin myönnetty stipendi on arvoltaan 500 euroa.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön vuoden 2021 asentajastipendin saivat lisäksi Eetu Isokangas, Eemil Kehusmaa ja Luukas Iskanius.

Stipendin myöntämisperusteisiin kuuluu, että asentajastipendiä koskevan esityksen on tultava oppilaitokselta, jossa opiskelija on suorittanut hyväksytysti sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tai on loppusuoralla näissä opinnoissaan.

Muina vaateina stipendin saamiselle on, että hän on omaksunut ammattitaidon kehittämisen ja ylläpidon merkityksen sähköistysalalla ja on asennoitunut opiskeluunsa tunnollisesti ja osoittanut työssäoppimispaikassaan noudattavansa työelämän pelisääntöjä sekä huolehtinut sähkötyöturvallisuudesta omalla vastuualueellaan.

Lisäksi opiskelijan on pitänyt työssäoppimispaikallaan seurata omaa ammatillista kehittymistään ja dokumentoida hänelle annettuja työtehtäviä.