Asentajastipendi

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myöntää vuosittain stipendejä opinnoissaan menestyneille sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittajille. Keväisin myönnettävien stipendien suuruus on 500 euroa. Vuoden 2024 asentajastipendit ovat nyt haettavissa 10.4.2024 asti. Stipendit jaetaan Hyvinvointia Sähköllä visioseminaarissa 24.4.2024 Tiedekeskus Heurekassa.


Stipendin myöntämisperusteisiin kuuluu, että asentajastipendiä koskevan esityksen on tultava oppilaitokselta, jossa opiskelija on suorittanut hyväksytysti sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tai on loppusuoralla näissä opinnoissaan.

Muina vaateina stipendin saamiselle on, että hän on omaksunut ammattitaidon kehittämisen ja ylläpidon merkityksen sähköistysalalla ja on asennoitunut opiskeluunsa tunnollisesti ja osoittanut työssäoppimispaikassaan noudattavansa työelämän pelisääntöjä sekä huolehtinut sähkötyöturvallisuudesta omalla vastuualueellaan.


LISÄTIEDOT:

Asiamies Inka-Liisa Ahokas puh. 041 453 4080
Koulutusasiantuntija Mauri Moilanen puh. 040 922 6490


HAKEMUKSET:

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö
Asiamies VT Inka-Liisa Ahokas
PL 55, 02601 ESPOO. Puh. 041 453 4080
inka-liisa.ahokas@stul.fi


Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämät asentajastipendit:


2023

Asentajastipendi myönnettiin seitsemälle sähköasentajaksi valmistuneelle