Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi

Legrand Finland Oy ja Schneider Electric Finland Oy ovat vuonna 2004 perustaneet "Sähköinen talotekniikka TKK" –nimikkorahaston säätiöön. Nimikkorahaston tarkoituksena on tukea sähköisen talotekniikan opiskelijoita Teknillisissä yliopistoissa.

Nimikkorahastosta myönnetään stipendejä (á 2 000 euroa)


  • korkeatasoisille sähköistä talotekniikkaa käsitteleville diplomitöille tai
  • kokonaisuutena erinomaisista sähköisen talotekniikan DI-opinnoista

Stipendiä anotaan vuosittain erillisellä hakulomakkeella. Säätiön hallitus päättää stipendin myöntämisestä kuultuaan nimikkorahaston perustajayrityksiä ja sähköisen talotekniikan professoria. Stipendi maksetaan sähköisen talotekniikan nimikkorahastosta. Stipendi uutisoidaan sähköalan lehdissä ja säätiön internetsivuilla. Varat stipendiin lahjoittavat Schneider Electric Finland Oy ja Legrand Finland Oy.


Hakulomake
Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämät Sähköisen talotekniikan yliopistostipendit:


2023

Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi Jaakob Kyllöselle

2022

Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi Kiia Einolalle

2020

Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi Alvar Lehtoselle

2019

Laura Remes, diplomityö "Älykkään talotekniikan ja ihmiskeskeisen valaistuksen hyödyt ja niiden todentaminen"

2018

2017

2016
Kati Harjula, diplomityö "Ledien hyödyntäminen teollisuusvalaistuksessa”

2015
Joni Henriksson, diplomityö "Teollisen internetin vaikutus sähköiseen talotekniikkaan"

2013
Kari Lappalainen, diplomityö "Effects of Climate and Environmental Conditions on the Operation of Solar Photovoltaic Generators"

2012

Katerina Zaitseva, diplomityö "Aurinkosähköjärjestelmien elektronisesti kommutoitujen tasavirtamoottoreiden ja LED-valaistuksen käytön vaikutus rakennusten sähkön laatuun"

2011

Alexandre Zaitsev, diplomityö "Opetusrakennusten sähköenergiankäytön analysointi ja käyttöajan ulkopuolisen energiatehokkuuden parantaminen"

2010

Janne Viitanen, diplomityö "Aurinkosähköjärjestelmän yhdistäminen LED-valaistukseen tasajännitteellä"

2009

Satu Marttila, diplomityö "Home Automation-A Challenge for Electrical designers"

2008

Ater Amogpai, diplomityö "Lighting and energy usage in Sudan"

2007
Juha Hirn, diplomityö "Rakennusautomaatiojärjestelmien
integrointialustojen ja web-käyttöliittymäteknologioiden kehitysnäkymät"

2006
Kari Pulkkinen, diplomityö "Käyttäjälähtöinen yritystason kiinteistön
käytön vaatimusmäärittely sähköisen talotekniikan näkökulmasta"