Hyvä opinnäytetyö -stipendi

Säätiö jakaa stipendejä hyvistä opinnäytetöistä edistääkseen sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa. Stipendin arvo on 500 – 1 500 euroa. Stipendejä myönnetään enintään viisi kappaletta vuodessa.

Hyvä opinnäytetyö -stipendi voidaan myöntää ammattikorkeakouluissa ja teknillisissä yliopistoissa kuluvan vuoden aikana hyväksytylle sähköalan opinnäytetyölle.

Opinnäytetyön aihepiiriä ei ole rajattu, mutta opinnäytetöitä arvioitaessa sähkö- ja teleurakointiin liittyvät työt ovat ensi sijalla. Työ voi koskea esimerkiksi sähkötyöturvallisuutta, sähköisen talotekniikan teknisiä ratkaisuja, sähkösuunnittelua, tarjouslaskentaa, työmaan projektinhoitoa tai mitä tahansa muuta urakointiprosessin osaa.

Säätiön hallitus päättää stipendien saajista syyskokouksessaan, jonka jälkeen stipendit luovutetaan saajilleen. Stipendien saajista ja palkituista töistä kerrotaan alan lehdissä.

Hakulomake


Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämät Hyvä opinnäytetyö -stipendit:


2023

Hyvä opinnäytetyö -stipendit Jouni Kakkurille, Mathias Sjödahlille ja Tomi Välimäelle

2022

Katiuska Karhula palkittiin stipendillä työstään "Pientalon sähköasennusten tuotetietokanta"

Ilkka Niemiselle stipendi työstä ”Asuinrakennusten sähkötöiden valvonta”

2021

Santeri Toiviainen palkittiin opinnäytetyöstään "sähkösuunnittelu ja malliprosessin kehittäminen"

2020

Hyvä opinnäytetyöstipendi Satu Pöyhöselle


2018
Lauri Ikolan, Janne Ilkanheimon, Arttu Tickin ja Kim Lindforssin palkitut opinnäytetyöt käsittelivät varavoima-, turva- ja savunpoistojärjestelmiä sekä energiansäästöä.


2014

2013


2011