Paloilmoitinsuositusryhmän suositukset

Tässä julkaistaan Paloilmoitinsuositusryhmän suosituksia, joiden tarkoituksena on edistää tarkoituksenmukaisten ratkaisujen tekemistä paloilmoitintöiden kannalta ongelmalliseksi tai tulkinnanvaraiseksi koetuissa tapauksissa ja tilanteissa.


Suositusten numerointi:

Suosituksen numero ilmaisee juoksevaa tunnusta, jolla asia on suositusryhmälle esitetty ja otettu käsiteltäväksi. Suosituksen päivämäärä on sen kokouksen päivämäärä, jossa suositusryhmän toimesta laadittu ja annettu suositus on lopullisesti hyväksytty.


Suositusryhmältä voi pyytää kannanottoa selvästi tulkintaa vaativissa asioissa. Tulkintatarve voi koskea paloilmoittimen koko elinkaaren aikaisia tulkinnanvaraisia kysymyksiä.

Suositusryhmän suosituksia julkaistaan näillä verkkosivuilla ja myös alan lehdissä, kirjoissa, kansioissa ja koulutustilaisuuksissa. Suositusryhmä toimii Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä.


Lisätietoja

Veijo Kauppi
PL 55, 02601 Espoo 
puh. 09 5476 1308
veijo.kauppi(at)sahkoinfo.fi

Tapani Perttula puheenjohtaja
Schneider Electric Finland Oy
Sokerilinnantie 11 C
02600 ESPOO
puh +358500 448109
tapani.perttula(at)schneider-electric.com