Hyvä opinnäytetyön stipendi

Säätiö jakaa stipendejä hyvistä opinnäytetöistä edistääkseen sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa.  Stipendin arvo on 500 – 1 500 euroon.

Hyvän opinnäytetyön stipendi voidaan myöntää missä tahansa sähköalan koulutusta tarjoavassa oppilaitoksessa kuluvan vuoden aikana hyväksytylle työlle, oli kyse sitten yliopistosta tai ammattioppilaitoksesta.
 
Opinnäytetyön aihepiiriä ei ole rajattu, mutta opinnäytetöitä arvioitaessa sähkö- ja teleurakointiin liittyvät työt ovat ensi sijalla. Työ voi koskea esimerkiksi sähkötyöturvallisuutta, sähköisen talotekniikan teknisiä ratkaisuja, sähkösuunnittelua, tarjouslaskentaa, työmaan projektinhoitoa tai mitä tahansa muuta urakointiprosessin osaa.

Vuoden 2017 Hyvä opinnäytetyöstipendi julkistetaan haettavaksi

Stipendiä koskevan esityksen voi tehdä joko oppilaitos (työtä ohjaava opettaja) tai opiskelija itse. Hakemuksen tulee olla perusteltu ja siitä on käytävä ilmi myönnetty arvosana. Opinnäytetyö tulee toimittaa hakemuksen mukana 29.12.2017 mennessä. Hakemukset osoitetaan säätiön asiamiehelle.

Hakemuslomake
Palkinnon myöntämisperusteet


Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö,

Asiamies VT Inka-Liisa Ahokas
PL 55, 02601 ESPOO. Puh. 09 547 610
inka-liisa.ahokas@stul.fi

 

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämät Hyvä opinnäytetyö -stipendit:


2014

2013


2011