Sähkö- ja telealan koulutuspalkinto on haettavissa

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö julistaa haettavaksi vuoden 2019 koulutuspalkinnon sähköalalla toimivalle henkilölle tai yritykselle.

Palkinnon perusteet

Koulutuspalkinto myönnetään sähköalalla toimivalle yksityishenkilölle, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut sähköalan koulutuksen kehittämiseen tai yritykselle esimerkillisestä henkilöstökoulutuksesta.

Koulutus voi koskea esimerkiksi yrityksen markkinointia,yritystaloutta, työsuojelua,toiminnan laatua,henkilöstön työteknistä osaamista tai uutta tekniikkaa.

Palkinto myönnetään jo toteutetun koulutushankkeen perusteella tai uudesta hankkeesta esitetyn suunnitelman perusteella.

Koulutuksen ansioita arvioitaessa huomiota kiinnitetään – koulutuksen suunnitelmallisuuteen ja jatkuvuuteen – koulutuksen sisällölliseen laajuuteen – koulutettavien määrään, tehtäviin, osuuteen kyseisestä henkilöstöryhmästä ja yrityksen koko henkilökunnasta – koulutuksella saavutettuihin toiminnallisiin tai laadullisiin hyötyihin.

Palkinto

Kunniakirja sekä palkinto jo toteutetusta koulutushankkeesta tai apuraha yksilöidyn uuden koulutushankkeen toteuttamiseen.

Palkinnon tai apurahan suuruus on kolmetuhatta (3 000) euroa. Palkinnon myöntämisestä päättää Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön hallitus tehtyjen hakemusten perusteella.

Koulutuspalkinto julkistetaan Sähköurakoitsijapäivillä syksyllä 2019.

Koulutuspalkinto maksetaan Tiklin sähköasennusalan rahastosta.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan säätiön asiamiehelle 6.10.2019 mennessä.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö Asiamies,VT Inka-Liisa Ahokas PL 55, 02601 ESPOO