Sähkö- ja telealan kehittämispalkinto haettavissa

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö julistaa haettavaksi vuoden 2019 Sähkö- ja telealan kehittämispalkinnon merkittävästä teosta, tuotekehityksestä tai innovaatiosta

Säätiö jakaa vuonna 2019 Sähkö- ja telealan kehittämispalkinnon, joka voidaan myöntää joko yritykselle, yhteisölle tai yksityishenkikölle sähkö- ja telealaa edistävästä merkittävästä toiminnasta, teosta, tuotekehityksestä tai innovaatiosta.

Palkita voidaan esimerkiksi alan toimintaedellytysten laajamittainen kehittäminen tai jokin uusi toimintatapa,joka edesauttaa ja opastaa sähkölaitteiden ja uuden tekniikan käyttöä koskevan tiedon viemista ns.loppukäyttäjille.

Palkinnon suuruus on kolmetuhatta (3 000) euroa.

Palkinnon myöntämisestä päättää Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön hallitus tehtyjen hakemusten perusteella.

Kehittämispalkinto julkistetaan Sähköurakoitsijapäivillä syksyllä 2019.

Kehittämispalkinto maksetaanTiklin sähköasennusalan rahastosta.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan säätiön asiamiehelle 6.10.2019 mennessä.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö Asiamies, VT Inka-Liisa Ahokas PL 55,02601 ESPOO