Sähköisen talotekniikan -stipendiä voi anoa

Sähköinen talotekniikka TKK -nimikkorahasto


Ensto Oy, Schneider Electric Finland Oy ja Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö sopivat marraskuussa 2004 Sähköinen talotekniikka TKK -nimikkorahaston perustamisesta säätiöön.

Nimikkorahaston tarkoituksena on tukea hyvin menestyneitä sähköisen talotekniikan opiskelijoita teknillisissä yliopistoissa.

Nimikkorahastosta myönnetään stipendejä (á 2 000 euroa) korkeatasoisille sähköistä talotekniikkaa käsitteleville diplomitöille tai kokonaisuutena erinomaisista sähköisen talotekniikan DIopinnoista tai sähköisen talotekniikan DI-opiskelua tai jatkoopintoja tukevaan tai täydentävään opiskeluun jossain ulkomaisessa yliopistossa.
 

Stipendin anominen

Stipendiä anotaan erillisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pitää olla perusteltu,siitä pitää käydä ilmi opinnoista myönnetyt arvosanat ja siihen on liitettävä kappale opinnäytetyöstä silloin, kun stipendiä anotaan DI-työlle.

 
Hakuaika ja stipendeistä päättäminen

Stipendiä koskeva hakemus tulee toimittaa Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiölle viimeistään 27.9.2019.

 
Stipendin luovuttaminen

Stipendi maksetaan sähköisen talotekniikan nimikkorahastosta. Stipendi uutisoidaan sähköalan lehdissä ja säätiön internetsivuilla.

Lisätietoja:

Säätiön asiamies, VT Inka-Liisa Ahokas inka-liisa-ahokas@stul.fi