Hyvä opinnäytetyö -stipendi on haettavissa

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö julistaa haettavaksi vuoden 2019 sähkö- ja telealan Hyvä opinnäytetyö -stipendin

Säätiö jakaa stipendejä hyvistä opinnäytetöistä edistääkseen sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa. Opinnäytetyön suuruus on tänä vuonna 500–1 500 euroa ja sen rahoittaa Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry.

Opinnäytetyön aihepiiriä ei ole rajattu muuten kuin,että sen on jollain tavalla liityttävä sähkö- ja teleurakointiin.

Työ voi koskea esimerkiksi sähkötyöturvallisuutta,sähköisen talotekniikan teknisiä ratkaisuja,sähkösuunnittelua,tarjouslaskentaa,työmaan projektinhoitoa,eri urakkamuotoja,urakka-asiakirjoja, materiaalihallintoa,kustannuslaskentaa tai mitä tahansa urakointiprosessin osaa.

Stipendi on tarkoitettu haettavaksi ammattikorkeakouluissa, korkeakouluissa ja teknillisissä yliopistoissa.

Stipendiä koskevan esityksen voi tehdä joko oppilaitos (työtä ohjaava opettaja) tai opiskelija itse. Ohjeet ja hakulomake löytyvät säätiön sivulta.

Hakemuksen pitää olla www.stul.fi perusteltu ja siitä on käytävä ilmi myönnetty arvosana. Hakemukseen on liitettävä kappale opinnäytetyöstä.

Säätiön hallitus päättää stipendien saajista syyskokouksessaan 2019, jonka jälkeen stipendit luovutetaan saajilleen.

Stipendien saajista ja palkituista töistä kerrotaan alan lehdissä. Hakemukset osoitetaan säätiön asiamiehelle 27.9.2019 mennessä.

Hakemuksen liitteineen voi toimittaa joko sähköpostiosoitteeseen inka-liisa.ahokas@stul.fi tai postitse alla olevaan osoitteeseen.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö Asiamies, VT Inka-Liisa Ahokas PL 55,02601 ESPOO