Turva-alan yrittäjiltä turvajärjestelmäasentajan stipendejä

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteyteen on perustettu Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahasto. Nimikkorahastosta myönnetään vuodesta 2015 alkaen  turvajärjestelmäasentajan stipendejä turvallisuusalan opinnoissa menestyneille ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon suorittaneille henkilöille.
Stipendin suuruus on 300 euroa/henkilö.

Stipendin keskeiset myöntämisperusteet:

  • Stipendiä koskevan esityksen on tultava oppilaitokselta
  • Henkilö on osoittanut kiinnostusta sähköisiin tilaturvallisuus-, henkilöturvallisuus-, tai paloturvallisuusjärjestelmiin sekä menestystä näitä koskevissa opinnoissaan
  • Henkilö on suorittanut hyväksytysti ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, tai on loppusuoralla näissä opinnoissaan 

Turva-alan yrittäjät ry


Turva-alan yrittäjät ry on sähköisiä turvallisuusjärjestelmiä toteuttavien yritysten järjestö. Järjestö vaikuttaa yrittäjien toimintaympäristöön, edistää luotettavuuden ja ammattitaidon arvostusta turvallisuusjärjestelmien suunnittelu- ja asennustöissä sekä järjestää turvallisuusjärjestelmien täydennyskoulutusta ja julkaisutoimintaa Sähköinfo Oy:n kanssa.
 

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämät turvallisuusalan stipendit:


2020 

Markus Haaranen ja Janne Allonen palkittiin Turva-alan yrittäjien hyvä opinnäytetyöstipendillä  Jere Paaso-Rantala palkittiin  turvajärjestelmäasentajanstipendillä. 


2018
Eki Nevalainen palkittiin turvajärjestelmäasentajan stipendillä

2017
Elina Viinikainen ja Teemu Tikkanen palkittiin turvajärjestelmäasentajan stipendillä

2015
Kimmo Ellilä palkittiin turvajärjestelmäasentajan stipendillä

2011
Antti Virtanen palkittiin pelastuslaitosten käytössä olevan selvityspyyntölomakkeen
käyttöä sekä vaikuttavuutta käsittelevästä työstä.

2010
Ville Sydänmaanlakan ja Lari Lindénin palkitut työt käsittelivät
turvalattian testausta ja ammattirikollisuuden torjuntaa.

2009
Sari Heino palkittiin insinöörityöstään, joka käsitteli paloilmoitinjärjestelmien
asennustapoja.