Hyvä opinnäytetyö -stipendi

Säätiö jakaa stipendejä hyvistä opinnäytetöistä edistääkseen sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa.  Stipendin arvo on 500 – 1 500 euroon. Stipendejä myönnetään enintään 5 kpl/v.

Hyvä opinnäytetyö -stipendi voidaan myöntää ammattikorkeakouluissa ja teknillisissä yliopistoissa  kuluvan vuoden aikana hyväksytylle sähköalan opinnäytetyölle.
 

Opinnäytetyön aihepiiriä ei ole rajattu, mutta opinnäytetöitä arvioitaessa sähkö- ja teleurakointiin liittyvät työt ovat ensi sijalla. Työ voi koskea esimerkiksi sähkötyöturvallisuutta, sähköisen talotekniikan teknisiä ratkaisuja, sähkösuunnittelua, tarjouslaskentaa, työmaan projektinhoitoa tai mitä tahansa muuta urakointiprosessin osaa.


Vuoden 2021 Hyvä opinnäytetyöstipendi on haettavissa. 

Viimeinen hakupäivä 4.10.2021. 


Hakemukset pyydetään osoittamaan asiamiehelle sähköpostitse.  Alla stipendiesite ja hakulomake. 

Stipendiesite 

Hakemuslomake

 

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö,

Asiamies VT Inka-Liisa Ahokas
PL 55, 02601 ESPOO. Puh. 041 453 4080
inka-liisa.ahokas@stul.fi

 

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämät Hyvä opinnäytetyö -stipendit:

 

2018
Lauri Ikolan, Janne Ilkanheimon, Arttu Tickin ja Kim Lindforssin palkitut opinnäytetyöt käsittelivät varavoima-, turva- ja savunpoistojärjestelmiä sekä energiansäästöä.


2014

2013


2011